Η Αικατερίνη Τερέζα Αφράτη είναι 48 ετών.

Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Το 1992 ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο 2ο Λύκειο Χαλκίδας.

Το 2000 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας της Σόφιας, με διπλωματική εργασία τη μελέτη ενός οκταόροφου κτιρίου.

Γνωρίζει Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ιταλικά.

Έχει πολύ καλές γνώσεις Υ/Η.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE).

Είναι μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ).

Την περίοδο 12/2000 – 11/2001 εργάστηκε στο Τεχνικό γραφείο του Κωνσταντίνου Μώρου ως πολιτικός μηχανικός, επιδοτούμενη από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ STAGE 4.

Την περίοδο 3/2001-7/2003 εργάστηκε στην DYNATEC L.T.D Μελέτες – Έρευνες ως πολιτικός μηχανικός (διεκπεραίωση αδειών, στατικές μελέτες, επιβλέψεις) και στην ΓΑΙΑ ΟΣΕ ως σύμβουλος μηχανικού (μελέτες και κατασκευές έργων).

Την περίοδο 6/2003 – 10/2005 εργάστηκε στον πρώην Δήμο Ανθηδώνος ως πολιτικός μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία (σύνταξη μελετών Δημοσίων έργων, συμμετοχή σε δημοπρασίες κ.λ.π.)

Από τον 10/2005 έως σήμερα εργάζεται στο Τεχνικό Γραφείο Κατσούρου Βασιλικής ως πολιτικός μηχανικός (διεκπεραίωση αδειών, στατικές μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές).

Από 7/2020 έως σήμερα εργάζεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ως πολιτικός μηχανικός (συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου- παρακολούθηση -Επιμετρήσεις Δημόσιων Έργων μέχρι την ολοκλήρωση τους).

Από 01/2020 έως σήμερα εργάζεται σε Ατομική Επιχείρηση – Ιδιωτικό ΚΕΠ (CITIZENSERVICE CENTER)

Συγχρόνως με τα ανωτέρω από το 2001 έως σήμερα διατηρεί Τεχνικό Γραφείο και αναλαμβάνει οικοδομικές άδειες, πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, στατικές μελέτες, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις και κατασκευές κατοικιών.

Έχει πλούσια προϋπηρεσία ως Τεχνικός Ασφαλείας και Επίβλεψης στα παρακάτω δημόσια έργα:
• ΟΛΥΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BEACH VOLLEY
• ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
• ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΚΑΣΟΥ
• ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ-ΣΙΦΝΟΥ-ΚΙΜΩΛΟΥ• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣ• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΑΙΑ ΟΣΕ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ