Αφράτη Αικατερίνη Τερέζα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Βελής Κωνσταντίνος (Κώστας)

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Ερμήλιος Δημήτριος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνος

Καρβούνης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνος

Λυσαίος Ευάγγελος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Σουβατζή Μαγδαληνή

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Σούτζιου Γαρυφαλιά-Παρασκευή

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνος

Σταμέλος Νικόλαος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας