Βάθη Μαρία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέως Αυλίδας

Κικίδη Μαρία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος

Κολιοβέτα Δέσποινα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος

Μαστρογεωργίου Ζαχαρούλα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος Αυλίδας

Μισδράκος Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος

Μπαμπούρας Φώντας

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος

Νικήτας-Χαλβατζής Νικόλαος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος Αυλίδας

Τσομώκου Χρύσα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βαθέος