Ο Ιωάννης Μισδράκος γεννήθηκε και κατοικεί στο Βαθύ Αυλίδος.

Είναι ιδιωτικός υπάλληλος.

Είναι 30 ετών.

Έχει διατελέσει 4 χρόνια πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Βαθέος Αυλίδας.