Αδάμης Δημήτριος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Εμφιετζής Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Ιωαννίδης Ανδρέας

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Μαντής Σπυρίδων

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Πυτιροπούλου Αναστασία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Σινανίδης Χάρης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Σταματίου Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Σταματίου Χρήστος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

Φιλιππίδης Βασίλειος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας