Αναστασιάδης Άγγελος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Βαγιάννης Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Διαμαντάκης Δημήτρης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Ιωσήφ Στυλιανή

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Κουτουλής Δημοσθένης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Κώσταρος Χαράλαμπος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Μαμτζαδέριας Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Μιτζιφίρη Ζαχαρούλα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Μπασούκου Χριστίνα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

Χαρίτου Ελένη

Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων