Ζευγολάτης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Ζήκος Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Κατσαρή Κατερίνα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Κεχαγιάς Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Μαραγκός Παναγιώτης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Μετζάκη Μπούρικα Πάολα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Σαμαρτζής Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου

Χατζηγιάννη Μαρία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αφρατίου