Ο Κωνσταντίνος Σαμαρτζής κατοικεί μόνιμα στο Αφράτι.

Είναι συνταξιούχος.

Είναι μέλος του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Αφρατίου, όπου και εκλέγεται για πολλά χρόνια.

Είναι Επίτροπος στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στο Αφράτι.

Είναι μέλος της Αναγέννησης Αφρατίου.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινότητας Αφρατίου από το 2002 έως το 2006, την περίοδο που ήταν Δήμαρχος πρώην Δήμου Ληλαντίων ο Σταμάτης Λυμπέρης.