Ο Αντώνιος Μπέτσας ζει μόνιμα στο Βασιλικό.

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Είναι εκλεγμένος Κοινοτικός Σύμβουλος από το 2019.