Ο Αθανάσιος Τσάλλας είναι συνταξιούχος Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Συντηρητής Α΄.

Εργάστηκε στα Ναυπηγεία Χαλκίδας και διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων για πολλά έτη.

Ήταν μέλος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

Ήταν μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου.

Ήταν αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη ΓΣΕΕ.

Είναι Γραμματέας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Έξω Παναγίτσας.