Ο Χρήστος Τουλούμης γεννήθηκε και κατοικεί μόνιμα στα Φύλλα.

Είναι συνταξιούχος.

Διατηρεί μηχανήματα και κάνει γενικές καλλιέργειες.

Ήταν πρόεδρος στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ληλαντίων.