Η Ευαγγελία Αγγέλου είναι 28 ετών.

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας (Εκπαιδευτικός Όμιλος ΙΕΚ Άλφα).

Κατέχει NCFE Business Management.

Γνωρίζει Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, Πλοήγησης στον Ιστό και Επικοινωνία.

Έχει φοιτήσει στο Διασωστικό Σχολείο στη Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης Ευβοίας.

Έχει πτυχίο Ναυαγοσώστη Πισίνας και Επόπτη Κολυμβητικών Δεξαμενών.

Γνωρίζει αγγλικά.

Εργάστηκε ως υπεύθυνη του καταστήματος «L.K.Perfume» στη Νέα Αρτάκη από 01/10/2015 έως 13/12/2022.

Εργάστηκε στη γραμματειακή υποστήριξη στην εταιρία «L.K. Pallets» στη Νέα Αρτάκη από 28/01/2014 έως 16/03/2018.

Απασχολήθηκε ως ναυαγοσώστρια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής «Compak Sporting» από 10/06/2019 έως 16/06/2019.

Εργάζεται ως υπάλληλος καταστήματος στην» Lidl Hellas» από 06/07/2022 έως και σήμερα.

Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια:
• Οργάνωση και Έλεγχος μιας Πολυεθνικής Εταιρίας.
• Σύγχρονες τεχνικές στο Internet Marketing του σήμερα. Start up ευκαιρίες για όλους.
• Η σύγχρονη εργασία στην ξηρά και στην θάλασσα.
• Η Λειτουργία των Αξιόγραφων
• Ιπποκράτειες Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• Special Course Waterpark Lifeguard