Η Φωτεινή Γ. Πίσχινα κατάγεται και ζει μόνιμα στον Μύτικα.

Έλειπε χρόνια στο εξωτερικό και στην Αθήνα. Από το 2012 επέστρεψε στα πάτρια εδάφη.

Έχει δυο κόρες σπουδάστριες.

Είναι ιδιωτική υπάλληλος.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στα ξενοδοχειακά στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας.