Σαλεμή Μαρία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φάρου

Ζιαζιά Δήμητρα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φάρου

Παπαδόπουλος Πρόδρομος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φάρου

Μακρής Θεόδωρος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φάρου

Αθηναίος Σταύρος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φάρου Αυλίδας

Γιαννάκης Παναγιώτης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φάρου