Μουσταφάογλου Τζανσού

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Κομνηνός Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Κεχαγιάς Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Βλάχου Ελένη

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Τόγκος Χρήστος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Πολύχρονου Νικολέτα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Μπουρλίδης Ελευθέριος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Λαμψάκου

Βέττας Εμμανουήλ

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Ν. Λαμψάκου