Η Χρυσούλα Σταμέλου είναι 57 ετών.

Έχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ (Ε.Α.Π.).

Έχει Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ε.Α.Π.).

Γνωρίζει Αγγλικά (Πιστοποιητικό BULATS C2) και έχει γνώσεις και ικανότητες στη χρήση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint).

Είναι κοινωνική, υπεύθυνη, συνεπής, συνεργατική, με ευκολία στην προσαρμογή.

Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια:
ΕΚΔΔΑ Εκπαίδευση Προϊστάμενων Τμημάτων από 08.02.21 έως 12.02.21
ΕΚΔΔΑ Δημόσια Διοίκηση και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: Ποιότητα Παρεχόμενών Υπηρεσιών από 20.05.2020 έως 24.05.20
IEEE επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος με θέμα: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ» συνολικής διάρκειας 100 ωρών που διεξήχθη στην Αθήνα από 04.03.2020 έως 15.5.2020

Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία.
Από 15/02/23 έως και σήμερα εργάζεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προϊστάμενη του Τμήματος Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
Από 23/09/2022 έως 02/23 εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής, Προϊστάμενη του Τμήματος Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
Από 01/10/2021 έως 22/09/22 εργάστηκε ως Προϊστάμενη Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» (Νοσοκομείο αναφοράς covid-19)
Από 10/03/2020 έως 30/09/21 εργάστηκε ως Προϊστάμενη Τμήματος Προμηθειών Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» (Νοσοκομείο αναφοράς covid-19 ). Τοποθέτηση στην ανωτέρω θέση κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (εφαρμογή από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η Α1507/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αναδρομική ισχύ από τον 8/2011).

Στο ανωτέρω διάστημα της τοποθέτησης της στο τμήμα προμηθειών του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» ολοκληρώθηκαν ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:
• 50 κλίνες ΜΕΘ covid -19 δωρεά της Βουλής των Ελλήνων
• Οι 5 κλίνες ΜΕΘ, δωρεά της οικογενείας Χούρι
• Ολοκληρώθηκε το έργο για την λειτουργία του νέου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής με επικεφαλής τον Διευθυντή καθηγητή κ. Εμμανουήλ Βαβουρανάκη
• Τοποθετήθηκε νέος Αξονικός Τομογράφος 512 τομών δωρεά της ΕΥΔΑΠ
• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες λειτουργίας της νέας Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής.

Από 17/07/2017 έως 09/03/20 εργάστηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Υπουργείου Υγείας) 2017 και στη συνέχεια με αυτοδίκαιη απόσπαση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια.
Από 05/01/2016 έως 16/07/17 εργάστηκε στο Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγεία 1η Υ. Πε Αττικής.
Από 09/06/2015 έως 04/01/2016 ήταν στην γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή 1η Υ. Πε Αττικής.
Από 03/12/2014 έως 05/06/2015 εργάστηκε στο Τμήμα Κινήσεως Ασθενών Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».
Από 03/02/2014 έως 02/12/2014 ήταν στην γραμματειακή υποστήριξη της Αναπληρώτριας Διοικήτριας Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».
Από 01/04/2013 έως 02/02/2014 εργάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών ως υπάλληλος Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».
Από 14/02/2011 έως 30/03/2013 εργάστηκε στο γραφείο Μισθοδοσίας του Τμήματος της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης ως υπάλληλος Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η Σωτηρία».
Από 08/10/2010 έως 13/02/2011 εργάστηκε στο Λογιστήριο του Τμήματος της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης ως υπάλληλος Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».
Από 17/07/1985 έως 07/10/2010 εργάστηκε ως Νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Το 2007 ήταν στην εθελοντική οργάνωση ιατρείου πόνου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» και είχε συμμετοχή στη λειτουργία του ως νοσηλεύτρια, με συνεργάτη την Αναισθησιολόγο ιατρό κ. Γ. Κωνσταντοπούλου.

Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε στις εξής θέσεις:
1991 – 2017 Ως νοσηλευτήρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Θεραπευτήριο Υγεία (par -time)
1991 Οργάνωση και λειτουργία της Μ.Ε.Θ. στη κλινική Λευκός Σταυρός Αθηνών και στη συνέχεια ως Προϊσταμένη της Μ.Ε.Θ..
1987 Οργάνωση και λειτουργία της Μ.Ε.Θ. στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Αθηνών, ως Προϊσταμένη Μ.Ε.Θ. με συνεργάτη αείμνηστο τον ιδρυτή του Αρίστο Ευγενίδη, ιατρό Ω.Ρ.Λ.