Σίμου Αργυρώ

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Μπελίτσου-Τσιμπού Ελένη

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Τουλούμης Χρήστος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Κουτσαμάνη Βασιλική

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Σεπετής Ευάγγελος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Νικολάου Χρήστος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων

Βασιλείου Δημήτρης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Φύλλων