Η Μελίνα Γιωργάκη είναι 33 χρονών και μένει μόνιμα στη Χαλκίδα.

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών -Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008 – 2012).

Έχει Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Τμήμα Νομικής, με κατεύθυνση το Διεθνές Δίκαιο και ειδίκευση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (2015 – 2017).

Έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ» του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018 – 2019).

Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε Φροντιστήριο Αγγλικών από το 2016 έως σήμερα.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά και είναι κάτοχος πτυχίου Proficiency. Ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα ιταλικών και γαλλικών.

Έχει γνώσεις Η/Υ και είναι κάτοχος ΕCDL