Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Κατσός Βάγιας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Σιμιστήρα Ειρήνη

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Γιαννούκος Γ. Θεόδωρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Κωνσταντίνου Αντώνης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Παπαγεωργίου Ηλίας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Κούκουρας Χρήστος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Γκάβαλης Σταμάτης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Νέζης Γιάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων

Παπαγεωργόπουλος Νίκος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Χαλκιδέων