Σιάκκας Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Καράπα Ελένη

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Χαλιούλιας Δημήτριος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Σιγανού Κωνσταντίνα (Νάντια)

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Τσάλλας Αθανάσιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Μπίλιου Εμμανουέλα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Κανελλόπουλος Ανδρέας

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Μαστορόπουλος Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Μπιλάλης Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας

Ντουμάνη Χαρούλα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Χαλκίδας