Μητάκη Βασιλική

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Κούκουζας Δ. Αναστάσιος (Τάσος)

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Γεωργίου Κοντάκη Σοφία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Παπουτσής Δημήτριος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Πιτσούνης Αλέξανδρος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Τσούλος Ιωάννης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Λυμπέρης Παναγιώτης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Κικίδης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Γιαλού Κούκουζα Φλώρα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου

Κανατά Κεραμιδά Ελένη

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αγίου Νικολάου