Ακρίβος Σ. Αθανάσιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Ανθηδώνας

Καλτσάς Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Ανθηδώνας

Βελή Κωνσταντίνα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Ανθηδώνας

Λουκατζίκου Γεωργία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ .Κοινότητας Ανθηδώνας

Δέδες Χρήστος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ .Κοινότητας Ανθηδώνας

Λουκατζίκος Αντώνιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Ανθηδώνας

Ντελή Κατερίνα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Ανθηδώνας