Καρκαλή Π. Ειρήνη

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Αγγέλου Ευαγγελία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Παντελάκης Ανέστης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Αποστολίδης Κ. Αντώνιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Μεστούση Θεοδώρα

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Χονδρός Βασίλειος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Καραμανλής Παναγιώτης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Ασπρούλης Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Μαρούλης Ιωάννης Αντώνης

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης

Χάλιος Νικόλαος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Νέας Αρτάκης