Καρβελάς Αλέξανδρος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Δεμερτζής Βασίλειος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Πασσάς Δημήτριος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Μπέτσας Αντώνιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Μωραΐτης Χαρίλαος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Σταματούκος (Μαντάρας) Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Τσάλλας Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Κιούσης Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Κόντου Ελένη

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού

Πέτσα Ευαγγελία

Υποψήφια Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Βασιλικού