Σουβατζή Μαγδαληνή

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Σταμέλος Νικόλαος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Αφράτη Αικατερίνη Τερέζα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Ερμήλιος Δημήτριος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνος

Καρβούνης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνος

Βελής Κωνσταντίνος (Κώστας)

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας

Σούτζιου Γαρυφαλιά-Παρασκευή

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνος

Λυσαίος Ευάγγελος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ανθηδώνας